Výroba

+ Údržba + Plánovanie + Kvalita
 
 
 

Výroba znovuobjavená

Moderné riešenie starého problému.

Odoo • A picture with a caption
 

Všetko, čo potrebujete v jednom softvéri

Jednoduché + výkonné = hodnotné

Strojárstvo   

 • PLM

 • Zoznam materiálov

 • Verziovanie

Výrobné inžinierstvo  

 • Smerovanie

 • Výrobné zákazky

____________________

Kvalita

 • Kontrolné body

 • Prepájacie a spracovateľské centrum (SPC)

 • Výstrahy

Spracovateľský priemysel  

 • Plánovanie

 • Ovládací panel

 • Pracovné príkazy

____________________

Údržba

 • Správa zariadení

 • Požiadavky na údržbu

 Zásobovací reťazec

 • MPS

 • Trasy

 • Pravidlá obstarávania

Odoo • Image and Text

Ovládací panel pracovného centra

 • Čas sledovania

 • Zobrazí pracovné hárky

 • Registruje výrobu

 • Integrujte

 • Kontroluje kvalitu

 • Proces varovania

 • Zaznamenáva sériové číslo / číslo šarže

Optimalizujte úroveň svojho inventára

Prostredníctvom presného napĺňania návrhov.

Na automatizáciu obstarávania použite pravidlá výroby na objednávku, pravidlá minimálnych zásob alebo hlavný harmonogram výroby. Nech plánovač počíta všetko za vás. Použite trasy, obmedzenia a dodacie lehoty na optimalizáciu úrovne zásob a zabránenie nedostatkom.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Čiarové kódy ,

hneď po vybalení

Či už používate šarže, sériové čísla alebo neidentifikované produkty, pomocou čiarových kódov môžete urýchliť operácie v každom kroku:

 • Kontrola príjmu

 • Vyberanie

 • Obal 

 • Pracovné príkazy

 • ...a ešte viac!

Skvelé reporty a KPI

Všetky potrebné údaje na dosah ruky.

Ovládajte svoju produktivitu pomocou reportov o celkovej účinnosti zariadenia v reálnom čase (OEE) a monitorujte 6 veľkých strát TPM. KPI pre údržbu tratí, ako sú MTTR a MTBF. Vytvorte prispôsobené dashboardy na monitorovanie výkonnosti v reálnom čase.

Dynamické reporty o všetkom, od kalkulácie nákladov, sledovateľnosti, analýzy výkonnosti, OEE a ďalších, vám pomôžu robiť inteligentnejšie rozhodnutia o vašej firme.