Automatické spracovanie emailov
Príklad spracovania emailov a ich príloh.
9 júna, 2020 by
Automatické spracovanie emailov
Radoslav Sloboda

Problém zákazníka:

Po prijatí emailu od svojho partnera musel zákazník identifikovať typ emaily (čoho sa to týka) a potom podľa typu emailu ďalej spracovávať, či už s prílohou alebo bez nej.

Išlo o zdĺhavý proces ak sa v určitom období emaily kumulovali a narastala chybovosť spracovania.

Riešenie:

Nastavili sme takzvaný alias emailu z ktorého bude Odoo čítať nové správy od partnera.
Vytvorili sme modul, ktorý mal za úlohu:

  • označiť email (správu) konkrétnym typom správy

  • automaticky prečítať prílohu ak sa jednalo o taký typ správy, ktorý si to vyžadoval

  • možnosť manuálneho spracovania správy a v prípade existencie prílohy aj automatické naplnenie tabuľky s údajmi zo súboru CSV

Obrázok č.1 - Nastavenie Aliasu emailu

 

Obrázok č.2 - Prijaté správy v novom module Import správ SPPD


Obrázok č.3 - detail - manuálne spustenie čítania správy a automatického importu CSV súboru.


Obrázok č.4 - automatické vytvorenie nových záznamov po Spustení porovnania


Automatické spracovanie emailov
Radoslav Sloboda
9 júna, 2020
Share this post
Archív