• Spolupráca so zákazníkom

  je viac než dojednávanie zmluvy.

  Model 1
 • Ľudia a komunikácia

  sú viac než procesy a nástroje.

  Model 2
 • Funkčný softvér

  je viac než vyčerpávajúca dokumentácia.

  Model 3
Previous FrameNext Frame
buy

Najlepším spôsobom odovzdávania informácií vývojovému tímu a v tíme
je osobný rozhovor.